تجلیل از صنعتگران و معندن کاران استان قزوین تیرماه 1393