خرید

  • Text Hover

تدارکات و اهمیت آن

تدارکات، تأمین کالا و خدمات مورد نیاز یک مجموعه به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر آن سازمان می باشد و از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای توضیح اهمیت تدارکات می توان خانواده را که یک مجموعه کوچک است را مثال زد،در هر خانواده موفق مسئولیت خرید کالا و خدمات به حسابگرترین فرد واگذار می گردد تا با ارزیابی نیازها و بررسی بازار و انتخاب بهترین روش، خریدی موفق را انجام داده و خانواده را در رشد اقتصادی یاری نماید. تدارکات در بنگاهای تولیدی و بازرگانی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد و هرچه تخصصی تر انجام پذیرد در ارتقاء راندمان آن سازمان موثرتر خواهد بود.در سازمان های بزرگ تولیدی واحد مستقلی بنام تدارکات مسئولیت تآمین و تدارک کالا و خدمات را بر عهد ه دارد و مدیران موفق صنعت از تدارکات کارآمد بعنوان یکی از ابزارهای با اهمیت در دستیابی به اهدافشان یاد می نمایند و همواره سعی در تقویت تدارکات سازمان خود دارند.

کیفیت مورد نظر به این معنی است که کالا با کیفیتی که نظر متقاضی را تأمین می نماید تحویل داده شود و لزوماً نباید کالا با بهترین کیفیت تهیه گردد لذا واحد تدارکات می تواند با بررسی بازار و مشورت واحد فنی، کالایی را با قیمت مناسب و کیفیت کافی در اختیار واحد متقاضی قرار داده و در کاهش قیمت تمام شده محصول سازمان خود سهیم باشد. تهیه کالا با قیمت و کیفیت مناسب در صورتی مطلوب است که کالا در زمان بموقع به متقاضی آن تحویل گردد لذا به منظور دستیابی به این مهم ضروریست در قراردادها و توافقات بعمل آمده با فروشندگان به زمان تحویل کالای درخواستی تأکید شده و با پیش بینی تأخیر احتمالی، ضررو زیان ناشی از عدم تحویل بموقع موضوع قرارداد، به طرف مقصر معامله منتقل گردد.

اصول خرید موفق

فاکتورهای مهم در تأمین مطلوب کالا و خدمات شامل قیمت مناسب،کیفیت مطلوب و تحویل بموقع می باشد و در صورتی می توان گفت خریدی موفق است که این سه اصل در آن رعایت شده باشد. همانطور که می دانیم کنترل بازار کالا و خدمات به عهده ادارات و سازمان های ذیربط است و هرچه این ادارت به وظایف خود بهتر عمل نمایند در وظیفه تدارکات تسهیل می گردد و در غیر این صورت فشار ناشی از کم کاری این ادارات به دوش واحد تدارکات خواهد بود، لذا در شرایط بازار فعلی تهیه کالا با قیمت مناسب و کیفیت واقعی یا به عبارتی خریدی که بتوان از آن دفاع نمود کاری بس دشوار است که مستلزم تلاش بسیار و تجربه کافی می باشد. در بازار فعلی مهمترین عامل ها در تعیین قیمت کالا دو عامل عرضه و تقاضا بوده و هر گونه تغییر در این دو عامل اثر مستقیم در قیمت ها خواهد داشت لذا وظیفه واحد تدارکات که در جایگاه تقاضا قرار دارد و خصوصاً در سازمان های بزرگ تولیدی که از حجم انبوه درخواست کالا برخوردار هستند بسیار با اهمیت بوده و چگونگی ارجاع درخواست کالا به بازار می بایست با تکیه بر روش های صحیح تدارکاتی و در نظر گرفتن حساسیتهای بازار انجام پذیرد تا مانع از التهاب بازار آن کالا گردد